Ống, dây hơi, phụ kiện các loại
Ống, dây hơi, phụ kiện các loại

Ống hơi

ỐNG XOẮN HÀN QUỐC 8X12MM - 20M

Mã hàng: OX81220

Giá: 690.000 vnđ

ỐNG HƠI HÀN QUỐC HANGIFLEX 25X34MM - 50M

Mã hàng: HGF-2534

Giá: 2.600.000 vnđ

ỐNG HƠI HÀN QUỐC HANGIFLEX 16X24MM - 100M

Mã hàng: HGF-1624

Giá: 2.850.000 vnđ

ỐNG HƠI HÀN QUỐC HANGIFLEX 19X27MM - 100M

Mã hàng: HGF-1927

Giá: 3.350.000 vnđ

ỐNG HƠI HÀN QUỐC HANGIFLEX 6.5X12.1MM - 100M

Mã hàng: HGF-65

Giá: 980.000 vnđ

ỐNG HƠI HÀN QUỐC HANGIFLEX 8X14MM - 100M

Mã hàng: HGF-814

Giá: 1.250.000 vnđ

ỐNG HƠI HÀN QUỐC HANGIFLEX 9.5X16MM - 100M

Mã hàng: HGF-956

Giá: 1.550.000 vnđ

ỐNG HƠI HÀN QUỐC HANGIFLEX 13X20MM - 100M

Mã hàng: HGF-1320

Giá: 2.300.000 vnđ

ỐNG HƠI KONO 1/2 INCH - 100 MÉT

Mã hàng: KONO 12

Giá: 3.200.000 vnđ

ỐNG HƠI KONO 3/8 INCH - 100 MÉT

Mã hàng: KONO 38

Giá: 2.600.000 vnđ

ỐNG HƠI KONO 5/16 INCH - 100 MÉT

Mã hàng: KONO 516

Giá: 2.150.000 vnđ

ỐNG HƠI KONO 1/4 INCH - 100 MÉT

Mã hàng: KONO 14

Giá: 1.700.000 vnđ

Ống hơi