Ống, dây hơi, phụ kiện các loại
Ống, dây hơi, phụ kiện các loại

Ống PU

ỐNG PU CUỘN PUMA 4X6MM DÀI 200M/CUỘN

Mã hàng: PUMA 4X6

Giá: 920.000 vnđ

ỐNG PU CUỘN PUMA 5X8MM DÀI 100M

Mã hàng: PUMA 5X8

Giá: 890.000 vnđ

DÂY PU CUỘN PUMA 8X12MM DÀI 100M

Mã hàng: PUMA 8X12

Giá: 1.700.000 vnđ

ỐNG PU CUỘN PUMA 10X14MM DÀI 100M

Mã hàng: PUMA 10X14

Giá: 2.600.000 vnđ

DÂY PU CUỘN PUMA 6.5X10MM DÀI 100M

Mã hàng: PUMA 6.5X10

Giá: 1.300.000 vnđ

DÂY PU CUỘN PUMA 12X16MM DÀI 100M

Mã hàng: PUMA 12X16

Giá: 2.800.000 vnđ

DÂY HƠI PU XOẮN KAILY 5X8MM DÀI 12M CAM

Mã hàng: KL X 5X8-12

Giá: 78.000 vnđ

DÂY PU XOẮN KAILY 5X8MM DÀI 9M MẦU CAM

Mã hàng: KL X 5X8-9

Giá: 66.000 vnđ

DÂY HƠI PU XOẮN KAILY 5X8MM DÀI 6M MẦU CAM

Mã hàng: KL X 5X8-6

Giá: 55.000 vnđ

DÂY HƠI PU KAILY 5 X 8MM DÀI 100M (XANH, CAM)

Mã hàng: KAILY XC - 5X8

Giá: 500.000 vnđ

ỐNG DẪN HƠI PU KAILY 6.5 X 10MM DÀI 100M (XANH CAM)

Mã hàng: KAILY XC 6.5X10

Giá: 780.000 vnđ

ỐNG HƠI PU KAILY 8X12MM DÀI 100M (XANH, CAM)

Mã hàng: KAILY XC-8X12

Giá: 880.000 vnđ

Ống PU