Ống, dây hơi, phụ kiện các loại
Ống, dây hơi, phụ kiện các loại

Ống PU

ỐNG PU HÀN QUỐC 4x6mm dài 100m

Mã hàng: PU TOYORK 4X6

Giá: 500.000 vnđ

ỐNG PU TOYORK 5X8MM DÀI 100M

Mã hàng: PU TOYORK 5X8

Giá: 850.000 vnđ

ỐNG PU TRẮNG KAILY 12X16MM DÀI 100M

Mã hàng: PU KL-12X16

Giá: 1.980.000 vnđ

ỐNG PU PUMA 2.5X4MM DÀI 200M

Mã hàng: PM 2.5X4

Giá: 790.000 vnđ

ỐNG PU PUMA 3X5MM DÀI 200M

Mã hàng: PM 3X5

Giá: 850.000 vnđ

DÂY PU TOYORK 2X4MM DÀI 100M

Mã hàng: PU TOYORK 2X4

Giá: 590.000 vnđ

DÂY PU TOYORK 8X12MM DÀI 100M

Mã hàng: PU TOYORK 8X12

Giá: 1.580.000 vnđ

DÂY PU TOYORK 6.5X10MM DÀI 100M

Mã hàng: PU TOYORK 6.5X10

Giá: 1.250.000 vnđ

ỐNG PU HÀN QUỐC JISAN 5X8MM DÀI 3M

Mã hàng: JISAN X - 3

Giá: 60.000 vnđ

DÂY XOẮN PU JISAN HÀN QUỐC 5X8MM DÀI 6M

Mã hàng: JISAN X - 6

Giá: 85.000 vnđ

ỐNG PU JISAN HÀN QUỐC 5X8MM DÀI 9M

Mã hàng: JISAN X - 9

Giá: 110.000 vnđ

Ống PU