Vận chuyển nâng đỡ
Vận chuyển nâng đỡ

Pá lăng xích kéo tay

3 TẤN PA LĂNG XÍCH INGCO HCBK0203

Mã hàng: HCBK0203

Giá: 2.600.000 vnđ

5 TẤN PA LĂNG XÍCH INGCO HCBK0205

Mã hàng: HCBK0205

Giá: 3.800.000 vnđ

5 TẤN PA LĂNG XÍCH INGCO HCBK0105

Mã hàng: HCBK0105

Giá: 2.730.000 vnđ

1 TẤN PA LĂNG XÍCH INGCO HCBK0201

Mã hàng: HCBK0201

Giá: 1.400.000 vnđ

2 TẤN PA LĂNG XÍCH INGCO HCBK0202

Mã hàng: HCBK0202

Giá: 2.000.000 vnđ

1 TẤN BÁ LĂNG XÍCH INGCO HCBK0101

Mã hàng: HCBK0101

Giá: 1.000.000 vnđ

2 TẤN BÁ LĂNG XÍCH INGCO HCBK0102

Mã hàng: HCBK0102

Giá: 1.400.000 vnđ

3 TẤN PA LĂNG XÍCH INGCO HCBK0103

Mã hàng: HCBK0103

Giá: 2.000.000 vnđ

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY VITAL 20 TẤN 5 MÉT

Mã hàng: X2050

Giá: 18.800.000 vnđ

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY VITAL 10 TẤN 3 MÉT

Mã hàng: X1030

Giá: 5.750.000 vnđ

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY VITAL 10 TẤN 5 MÉT

Mã hàng: X1050

Giá: 6.900.000 vnđ

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY VITAL 5 TẤN 5 MÉT

Mã hàng: X0550

Giá: 3.550.000 vnđ

Pá lăng xích kéo tay