Vận chuyển nâng đỡ
Vận chuyển nâng đỡ

Pá lăng xích kéo tay

PA LĂNG XÍCH LẮC TAY 1 TẤN 1.5 MÉT ELEPHANT YA-100

Mã hàng: YA-100

Giá: 4.550.000 vnđ

PA LĂNG CÂN BẰNG TW-30 22-30KG

Mã hàng: TW-30

Giá: 5.650.000 vnđ

PA LĂNG CÂN BẰNG TIGON TW-22 15-22KG

Mã hàng: TW-22

Giá: 5.200.000 vnđ

PA LĂNG CÂN BẰNG TIGON TW-15 9-15KG

Mã hàng: TW-15

Giá: 3.690.000 vnđ

PÁ LĂNG CÂN BẰNG NITTO TIGON TW-9 4.5-9KG

Mã hàng: TW-9

Giá: 3.450.000 vnđ

PÁ LĂNG TREO Hymair 3kg EW-502-3K

Mã hàng: EW-502-5K

Giá: 250.000 vnđ

PÁ LĂNG XÍCH KÉO TAY ELEPHANT C21-5 TẤN 5M CHÍNH HÃNG

Mã hàng: C21-5T-5M

Giá: 16.900.000 vnđ

PÁ LĂNG XÍCH KÉO TAY ELEPHANT C21 3 TẤN 5 MÉT

Mã hàng: C21-3T-5M

Giá: 10.800.000 vnđ

PÁ LĂNG XÍCH KÉO TAY ELEPHANT C21 - 3 TẤN - 3M

Mã hàng: C21-3T-3M

Giá: 8.300.000 vnđ

PÁ LĂNG XÍCH KÉO TAY ELEPHAN C21 2 TẤN 3M

Mã hàng: C21-2T-3M

Giá: 6.100.000 vnđ

Pá lăng xích kéo tay