Vận chuyển nâng đỡ
Vận chuyển nâng đỡ

Pá lăng xích kéo tay

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY VITAL 20 TẤN 5 MÉT

Mã hàng: X2050

Giá: 18.800.000 vnđ

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY VITAL 10 TẤN 3 MÉT

Mã hàng: X1030

Giá: 5.750.000 vnđ

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY VITAL 10 TẤN 5 MÉT

Mã hàng: X1050

Giá: 6.900.000 vnđ

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY VITAL 5 TẤN 5 MÉT

Mã hàng: X0550

Giá: 3.550.000 vnđ

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY VITAL 3 TẤN 5 MÉT

Mã hàng: X0350

Giá: 2.550.000 vnđ

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY VITAL 5 TẤN 3 MÉT

Mã hàng: X0530

Giá: 2.950.000 vnđ

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY VITAL 2 TẤN 5 MÉT

Mã hàng: X0250

Giá: 1.980.000 vnđ

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY VITAL 3 TẤN 3 MÉT

Mã hàng: X0330

Giá: 2.150.000 vnđ

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY VITAL 1 TẤN 5 MÉT

Mã hàng: X0150

Giá: 1.490.000 vnđ

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY VITAL 2 TẤN 2.5 MÉT

Mã hàng: X0225

Giá: 1.690.000 vnđ

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY VITAL 1 TẤN 2.5 MÉT

Mã hàng: X0125

Giá: 1.280.000 vnđ

PA LĂNG XÍCH LẮC TAY 1 TẤN 1.5 MÉT ELEPHANT YA-100

Mã hàng: YA-100

Giá: 4.550.000 vnđ

Pá lăng xích kéo tay