Dụng cụ đo chính xác
Dụng cụ đo chính xác

Panme đo ngoài

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ 0-25MM ASAKI AK-0132

Mã hàng: AK-0132

Giá: 380.000 vnđ

PANME ĐỒNG HỒ MITUTOYO 523-124

Mã hàng: 523-124

Giá: 12.000.000 vnđ

PANME ĐỒNG HỒ MITUTOYO 523-123

Mã hàng: 523-123

Giá: 9.900.000 vnđ

PANME ĐỒNG HỒ MITUTOYO 523-121

Mã hàng: 523-121

Giá: 8.800.000 vnđ

PANME ĐỒNG HỒ MITUTOYO 523-122

Mã hàng: 523-122

Giá: 9.600.000 vnđ

PANME ĐIỆUN TỬ ĐĨA ĐO BƯỚC RĂNG MITUTOYO 323-250-30

Mã hàng: 323-250-30

Giá: 7.700.000 vnđ

PANME CƠ ĐẦU ĐĨA ĐO BƯỚC RĂNG MITUTOYO 123-104

Mã hàng: 123-104

Giá: 3.000.000 vnđ

PANME CƠ ĐẦU ĐĨA ĐO BƯỚC RĂNG MITUTOYO 123-102

Mã hàng: 123-102

Giá: 2.500.000 vnđ

Panme đo ngoài