Thiết bị ngành hàn
Thiết bị ngành hàn

Que hàn kobelco

QUE HÀN KOBE 16 5.0MM

Mã hàng: KOBE 16 5.0

Giá: 28.800 vnđ

QUE HÀN KOBE 16 4.0MM

Mã hàng: KOBE 16 4.0

Giá: 28.600 vnđ

QUE HÀN KOBE 16 3.2MM

Mã hàng: KOBE 16 3.2

Giá: 28.600 vnđ

QUE HÀN KOBE 16 2.6MM

Mã hàng: KOBE 16 2.6MM

Giá: 28.000 vnđ

QUE HÀN KOBELCO LH2000-5.0

Mã hàng: LH2000-5.0

Giá: 35.000 vnđ

QUE HÀN KOBELCO LH2000-4.0

Mã hàng: LH2000-4.0

Giá: 37.000 vnđ

QUE HÀN KOBELCO LH2000-3.2MM

Mã hàng: LH2000-3.2

Giá: 37.000 vnđ

QUE HÀN KOBELCO LH2000-2.6MM

Mã hàng: LH2000-2.6

Giá: 42.000 vnđ

QUE HÀN KOBELCO RB26-5.0

Mã hàng: RB26-5.0

Giá: 35.000 vnđ

QUE HÀN KOBELCO RB26-4.0MM

Mã hàng: RB26-4.0

Giá: 35.000 vnđ

QUE HÀN KOBELCO RB26-3.2MM

Mã hàng: RB26-3.2

Giá: 35.000 vnđ

QUE HÀN KOBELCO RB26-2.6MM

Mã hàng: RB26-2.6

Giá: 36.500 vnđ

Que hàn kobelco