Dụng cụ khí nén
Dụng cụ khí nén

Súng bắn đinh ghim

SÚNG BẮN ĐINH HƠI ( ĐINH U 10X22MM) TOP PMS-1022J

Mã hàng: PMS-1022J

Giá: 1.000.000 vnđ

SÚNG BẮN ĐINH HƠI CENTURY (ĐINH IX50MM) LU-F50

Mã hàng: LU-F50

Giá: 600.000 vnđ

SÚNG BẮN ĐINH HƠI CENTURY (ĐINH U 10X13MM) LU-1013J

Mã hàng: LU-1013J

Giá: 400.000 vnđ

SÚNG BẮN ĐINH HƠI (ĐINH U 10X22MM) CENTURY LU-1022J

Mã hàng: LU-1022J

Giá: 450.000 vnđ

SÚNG BẮN ĐINH HƠI ( ĐINH IX30MM) TOP PMT-1830

Mã hàng: PMT-1830

Giá: 960.000 vnđ

SÚNG BẮN ĐINH HƠI - ĐINH T ( 50MM ) CASAR T50A-C

Mã hàng: T50A-C

Giá: 1.140.000 vnđ

SÚNG BẮN ĐINH HƠI BÊTÔNG CASAR ST64-100715

Mã hàng: ST64-100715

Giá: 1.440.000 vnđ

SÚNG BẮN ĐINH HƠI (ĐINH U 4X22MM) CASAR 422J-C

Mã hàng: 422J-C

Giá: 450.000 vnđ

SÚNG BẮN ĐINH HƠI CENTURY (ĐINH IX30MM) U-F30

Mã hàng: U-F30

Giá: 400.000 vnđ

DỤNG CỤ BẮN ĐINH GHIM PUNCHAM 1022J

Mã hàng: 1022J

Giá: 1.290.000 vnđ

MÁY BẮN ĐINH GHIM PUNCHAM 1013J

Mã hàng: 1013j

Giá: 1.250.000 vnđ

MÁY BẮN ĐINH GHIM PUNCHAM F30 (F18/30)

Mã hàng: PC F30

Giá: 1.200.000 vnđ

Súng bắn đinh ghim