Dụng cụ khí nén
Dụng cụ khí nén

Súng bắn đinh ghim

MÁY BẮN ĐINH BRET K440

Mã hàng: K440

Giá: 1.410.000 vnđ

MÁY BẮN ĐINH BRET ST64

Mã hàng: ST64

Giá: 1.600.000 vnđ

MÁY RÚT ĐINH BRET NP70

Mã hàng: NP70

Giá: 3.300.000 vnđ

MÁY BẮN ĐINH BRET N851

Mã hàng: N851

Giá: 2.300.000 vnđ

MÁY BẮN ĐINH CUỘN BRET CN130

Mã hàng: CN130

Giá: 11.000.000 vnđ

MÁY BẮN ĐINH BRET M66

Mã hàng: M66

Giá: 4.600.000 vnđ

MÁY RÚT ĐINH BRET NP55

Mã hàng: NP55

Giá: 3.000.000 vnđ

MÁY BẮN ĐINH CUỘN BRET CN55

Mã hàng: CN55

Giá: 3.600.000 vnđ

MÁY BẮN ĐINH CUỘN BRET CN100

Mã hàng: CN100

Giá: 9.000.000 vnđ

MÁY BẮN ĐINH BRET F32

Mã hàng: F32

Giá: 600.000 vnđ

MÁY BẮN ĐINH BRET F50

Mã hàng: F50

Giá: 880.000 vnđ

MÁY BẮN ĐINH CUỘN BRET CN70

Mã hàng: CN70

Giá: 5.110.000 vnđ

Súng bắn đinh ghim