Dụng cụ khí nén
Dụng cụ khí nén

Súng xịt gió, xịt bụi

DỤNG CỤ XỊT HƠI PUNCHAM PH-9601 4INCH

Mã hàng: PH-9601 4

Giá: 250.000 vnđ

TAY BƠM ĐỒNG HỒ ASAKI AK-1080

Mã hàng: AK-1080

Giá: 233.000 vnđ

SÚNG XỊT HƠI NHÔM HỢP KIM ASAKI AK-1013

Mã hàng: AK-1013

Giá: 90.000 vnđ

SÚNG XỊT HƠI CÁN NHỰA CAO CẤP ASAKI AK-1016

Mã hàng: AK-1016

Giá: 180.000 vnđ

SÚNG XỊT HƠI CÁN NHỰA ASAKI AK-1012

Mã hàng: AK-1012

Giá: 110.000 vnđ

SÚNG XỊT HƠI CÁN NHỰA CAO CẤP ASAKI AK-1015

Mã hàng: AK-1015

Giá: 160.000 vnđ

SÚNG XỊT HƠI CÁN NHỰA ASAKI AK-1011

Mã hàng: AK-1011

Giá: 90.000 vnđ

DỤNG CỤ XỊT GIÓ BOGAO MŨI CONG 100MM BG-200C

Mã hàng: BG-200C

Giá: 140.000 vnđ

DỤNG CỤ XỊT HƠI 200MM BG-200MM

Mã hàng: BG-200T

Giá: 125.000 vnđ

DỤNG CỤ XỊT GIÓ BOGAO THẲNG 100MM BG-100T

Mã hàng: BG-100T

Giá: 115.000 vnđ

DỤNG CỤ XỊT HƠI NPN - 989

Mã hàng: NPN-989

Giá: 120.000 vnđ

XỊT GIÓ HYMAIR ABG-02A

Mã hàng: ABG-02A

Giá: 55.000 vnđ

Súng xịt gió, xịt bụi