Dụng cụ đo chính xác
Dụng cụ đo chính xác

Thước cặp cơ

THƯỚC CẶP CƠ INOX 0-150MM ASAKI AK-2901

Mã hàng: AK-2901

Giá: 550.000 vnđ

THƯỚC CẶP CƠ 0-300MM ASAKI AK-0122

Mã hàng: AK-0122

Giá: 760.000 vnđ

THƯỚC CẶP CƠ 0-200MM ASAKI AK-0121

Mã hàng: AK-0121

Giá: 390.000 vnđ

THƯỚC CẶP CƠ 0-125MM ASAKI AK-0119

Mã hàng: AK-0119

Giá: 250.000 vnđ

THƯỚC CẶP CƠ 0-150MM ASAKI AK-0120

Mã hàng: AK-0120

Giá: 260.000 vnđ

THƯỚC CẶP CƠ 0-300MM STANLEY 36-300-23C

Mã hàng: 36-300-23C

Giá: 1.700.000 vnđ

THƯỚC CẶP CƠ 0-200MM STANLEY 36-200-23C

Mã hàng: 36-200-23C

Giá: 1.050.000 vnđ

THƯỚC CẶP CƠ 150MM STANLEY 36-150-23C

Mã hàng: 36-150-23C

Giá: 800.000 vnđ

THƯỚC CẶP CƠ KHÍ INSIZE 1205-300S 0-300MM

Mã hàng: 1205-300S

Giá: 1.350.000 vnđ

THƯỚC CẶP CƠ KHÍ INSIZE 1205-200S 0-200MM

Mã hàng: 1205-200S

Giá: 720.000 vnđ

THƯỚC CẶP CƠ KHÍ INSIZE 1205-150S 0-150MM

Mã hàng: 1205-150S

Giá: 430.000 vnđ

THƯỚC CẶP CƠ L+R+T 600MM TAIWAN

Mã hàng: LRT-C600

Giá: 1.300.000 vnđ

Thước cặp cơ