Dụng cụ đo chính xác
Dụng cụ đo chính xác

Thước cặp cơ

THƯỚC CẶP CƠ KHÍ 150MM HG-150

Mã hàng: HG-150

Giá: 200.000 vnđ

THƯỚC CẶP CƠ KHÍ 300MM HG-300

Mã hàng: HG-300

Giá: 450.000 vnđ

THƯỚC CẶP CƠ KHÍ 200MM HG-200

Mã hàng: HG-200

Giá: 350.000 vnđ

THƯỚC CẶP CƠ KHÍ 500MM HG-500

Mã hàng: HG-500

Giá: 850.000 vnđ

THƯỚC CẶP CƠ KHÍ 600MM HG-600

Mã hàng: HG-600

Giá: 950.000 vnđ

THƯỚC CẶP CƠ INOX 0-150MM ASAKI AK-2901

Mã hàng: AK-2901

Giá: 550.000 vnđ

THƯỚC CẶP CƠ 0-300MM ASAKI AK-0122

Mã hàng: AK-0122

Giá: 760.000 vnđ

THƯỚC CẶP CƠ 0-200MM ASAKI AK-0121

Mã hàng: AK-0121

Giá: 390.000 vnđ

THƯỚC CẶP CƠ 0-125MM ASAKI AK-0119

Mã hàng: AK-0119

Giá: 250.000 vnđ

THƯỚC CẶP CƠ 0-150MM ASAKI AK-0120

Mã hàng: AK-0120

Giá: 260.000 vnđ

THƯỚC CẶP CƠ KHÍ MITUTOYO 160-159 0-2000MM X 0.02

Mã hàng: 160-159

Giá: 40.000.000 vnđ

THƯỚC CẶP CƠ KHÍ MITUTOYO 160-157 0-1500MM X 0.02

Mã hàng: 160-157

Giá: 33.000.000 vnđ

Thước cặp cơ