Dụng cụ đo chính xác
Dụng cụ đo chính xác

Thước cặp đồng hồ cơ

THƯỚC CẶP ĐỒNG HỒ INOX 0-150MM ASAKI AK-2907

Mã hàng: AK-2907

Giá: 800.000 vnđ

THƯỚC CẶP ĐỒNG HỒ INSIZE 1312-300A

Mã hàng: 1312-300A

Giá: 1.570.000 vnđ

THƯỚC CẶP ĐỒNG HỒ INSIZE 1312-200A 0-200MM

Mã hàng: 1312-200A

Giá: 980.000 vnđ

THƯỚC CẶP ĐỒNG HỒ INSIZE 1312-150A 0-150MM

Mã hàng: 1312-150A

Giá: 710.000 vnđ

THƯỚC CẶP ĐỒNG HỒ MITUTOYO 505-745 (0-300MM)

Mã hàng: 505-745

Giá: 3.320.000 vnđ

THƯỚC CẶP ĐỒNG HỒ MITUTOYO 505-733 200MM

Mã hàng: 505-733

Giá: 2.520.000 vnđ

THƯỚC CẶP ĐỒNG HỒ MITUTOYO 505-732 150MM

Mã hàng: 505-732

Giá: 1.735.000 vnđ

THƯỚC CẶP ĐỒNG HỒ MITUTOYO 505-731 200MM

Mã hàng: 505-731

Giá: 2.299.000 vnđ

THƯỚC CẶP ĐỒNG HỒ MITUTOYO 505-730 150MM

Mã hàng: 505-730

Giá: 1.599.000 vnđ

THƯỚC CẶP ĐỒNG HỒ SHINWA 19932 150MM

Mã hàng: 19932

Giá: 650.000 vnđ

Thước cặp đồng hồ cơ