Dụng cụ đo chính xác
Dụng cụ đo chính xác

Thước đo độ sâu

THƯỚC ĐO ĐỘ SÂU ĐIỆN TỬ TOTAL TMT332501

Mã hàng: TMT332501

Giá: 130.000 vnđ

ĐÒNG HỒ ĐO SÂU MITUTOYO 7224 0-10MM X 0.01

Mã hàng: 7224

Giá: 1.700.000 vnđ

ĐÒNG HỒ ĐO SÂU MITUTOYO 7222 0-10MM X 0.01

Mã hàng: 7222

Giá: 1.600.000 vnđ

ĐÒNG HỒ ĐO SÂU MITUTOYO 7220 0-200MM X 0.01

Mã hàng: 7220

Giá: 3.300.000 vnđ

ĐÒNG HỒ ĐO SÂU MITUTOYO 7213 0-210MM X 0.01

Mã hàng: 7213

Giá: 4.100.000 vnđ

ĐÒNG HỒ ĐO SÂU MITUTOYO 7214 0-210MM X 0.01

Mã hàng: 7214

Giá: 4.300.000 vnđ

ĐÒNG HỒ ĐO SÂU MITUTOYO 7211 0-200MM X 0.01

Mã hàng: 7211

Giá: 2.700.000 vnđ

ĐÒNG HỒ ĐO SÂU MITUTOYO 7210 0-10MM X 0.01

Mã hàng: 7210

Giá: 2.700.000 vnđ

THƯỚC ĐO SÂU SHINWA 19307 0-200MM

Mã hàng: 19307

Giá: 2.350.000 vnđ

THƯỚC ĐO ĐỘ SÂU ĐIỆN TỬ 150MM SHINWA 19306

Mã hàng: 19306

Giá: 1.990.000 vnđ

THƯỚC ĐO SÂU ĐIỆN TỬ MITUTOYO 571-213-10 (0-300MM)

Mã hàng: 571-213-10

Giá: 7.719.000 vnđ

THƯỚC ĐO SÂU ĐIỆN TỬ MITUTOYO 571-212-20 (0-200MM)

Mã hàng: 571-212-20

Giá: 6.770.000 vnđ

Thước đo độ sâu