Dụng cụ đo chính xác
Dụng cụ đo chính xác

Thước thẳng và thước xếp

THƯỚC ĐO CHU VI ĐƯỜNG KÍNH NIIGATA CUJ-4720BKD

Mã hàng: CUJ-4720BKD

Giá: 12.500.000 vnđ

THƯỚC ĐO CHU VI ĐƯỜNG KÍNH NIIGATA CUJ-3460BKD

Mã hàng: CUJ-3460BKD

Giá: 10.500.000 vnđ

THƯỚC ĐO CHU VI ĐƯỜNG KÍNH NIIGATA CUJ-2200BKD

Mã hàng: CUJ-2200BKD

Giá: 9.500.000 vnđ

THƯỚC ĐO CHU VI ĐƯỜNG KÍNH NIIGATA CUJ-950BKD

Mã hàng: CUJ-950BKD

Giá: 8.800.000 vnđ

THƯỚC LÁ THÉP NIIGATA SV-1500KD 1500MM

Mã hàng: SV-1500KD

Giá: 2.500.000 vnđ

THƯỚC LÁ THÉP NIIGATA SV-1000KD 1000MM

Mã hàng: SV-1000KD

Giá: 690.000 vnđ

THƯỚC LÁ THÉP NIIGATA ST-1500KD 1500MM

Mã hàng: ST-1500KD

Giá: 2.100.000 vnđ

THƯỚC LÁ THÉP NIIGATA ST-1000KD 1000MM

Mã hàng: ST-1000KD

Giá: 550.000 vnđ

THƯỚC LÁ THÉP NIIGATA ST-600KD 600MM

Mã hàng: ST-600KD

Giá: 300.000 vnđ

THƯỚC LÁ THÉP NIIGATA SV-600KD 600MM

Mã hàng: SV-600KD

Giá: 340.000 vnđ

THƯỚC THẲNG NIIGATA CU-30KD 300MM

Mã hàng: CU-30KD

Giá: 140.000 vnđ

THƯỚC LÁ THÉP NIIGATA SV-300KD 300MM

Mã hàng: SV-300KD

Giá: 140.000 vnđ

Thước thẳng và thước xếp