Vận chuyển nâng đỡ
Vận chuyển nâng đỡ

Tời các loại

TỜI ĐIỆN PA-800-12m

Mã hàng: PA800

Giá: 2.650.000 vnđ

TỜI ĐIỆN PA-300 12M

Mã hàng: PA300

Giá: 1.890.000 vnđ

TỜI ĐIỆN PA-600 12M

Mã hàng: PA600

Giá: 2.450.000 vnđ

TỜI ĐIỆN PA-1000

Mã hàng: PA1000

Giá: 3.350.000 vnđ

HỆ THỐNG TỜI YONSKY YT-JZF-200/XG

Mã hàng: YT-JZF-200/XG

Giá: 5.000.000 vnđ

HỆ THỐNG TỜI YONSKY YT-JZF-120/XG

Mã hàng: YT-JZF-120/XG

Giá: 4.400.000 vnđ

HỆ THỐNG TỜI YONSKY YT-JZF-88/XG

Mã hàng: YT-JZF-88/XGV

Giá: 4.000.000 vnđ

HỆ THỐNG MÁY TỜI 230V YONSKY 500/1000

Mã hàng: 500/1000

Giá: 4.700.000 vnđ

HỆ THỐNG MÁY TỜI 230V YONSKY 600/1200

Mã hàng: 600/1200

Giá: 5.200.000 vnđ

HỆ THỐNG MÁY TỜI 230V YONSKY 125/250

Mã hàng: 125/250

Giá: 1.800.000 vnđ

HỆ THỐNG MÁY TỜI 230V YONSKY 250/500

Mã hàng: 250/500

Giá: 2.500.000 vnđ

HỆ THỐNG MÁY TỜI 230V YONSKY 300/600

Mã hàng: 300/600

Giá: 2.600.000 vnđ

Tời các loại