Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Tuốc nơ vít 2 cạnh

VÍT ĐÓNG ĐẦU TRỪ TOLSEN 20119

Mã hàng: 20119

Giá: 120.000 vnđ

TUA VÍT CÁN TRONG 6x150mm - TOLSEN 20019

Mã hàng: 20019

Giá: 70.000 vnđ

TUA VÍT CÁN TRONG 5x100mm - TOLSEN 20018

Mã hàng: 20018

Giá: 60.000 vnđ

TUA VÍT CÁN TRONG 3x75mm - TOLSEN 20016

Mã hàng: 20016

Giá: 60.000 vnđ

TUA VÍT CÁN TRONG 4x100mm - TOLSEN 20017

Mã hàng: 20017

Giá: 60.000 vnđ

TUA VÍT CÁN MỀM 6.5x150mm (-) TOLSEN 20004

Mã hàng: 20004

Giá: 70.000 vnđ

TUA VÍT CÁN MỀM 8.0x150mm TOLSEN 20005

Mã hàng: 20005

Giá: 80.000 vnđ

TUA VÍT CÁN MỀM 4.0x100mm (-) TOLSEN 20002

Mã hàng: 20002

Giá: 70.000 vnđ

TUA VÍT CÁN MỀM 5.5x100mm (-) TOLSEN 20003

Mã hàng: 20003

Giá: 65.000 vnđ

TUA VÍT CÁN MỀM 3.0x75mm (-) TOLSEN 20001

Mã hàng: 20001

Giá: 60.000 vnđ

TUA VÍT DẸP IRWIN T9097807

Mã hàng: T9097807

Giá: 130.000 vnđ

TUA VÍT DẸP IRWIN T9097806

Mã hàng: T9097806

Giá: 110.000 vnđ

Tuốc nơ vít 2 cạnh