Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Tuốc nơ vít 4 cạnh

BỘ VÍT 6 MŨI DÀI TOP TBD-00505

Mã hàng: TBD-00505

Giá: 200.000 vnđ

VÍT ĐÓNG ĐẦU CỘNG TOLSEN 20125

Mã hàng: 20125

Giá: 90.000 vnđ

BỘ TUA VÍT ĐỔI ĐẦU 17 MÓN TOLSEN 20045

Mã hàng: 20045

Giá: 120.000 vnđ

BỘ TUA VÍT ĐỔI ĐẦU 11 MÓN TOLSEN 20044

Mã hàng: 20044

Giá: 110.000 vnđ

BỘ TUA VÍT 6 IN 1 TOLSEN 20043

Mã hàng: 20043

Giá: 110.000 vnđ

BỘ TUA VÍT 2 IN 1 TOLSEN 20042

Mã hàng: 20042

Giá: 80.000 vnđ

TUA VÍT CÁN TRONG PH2x150mm + TOLSEN 20023

Mã hàng: 20023

Giá: 70.000 vnđ

TUA VÍT CÁN TRONG PH0x75mm + TOLSEN 20021

Mã hàng: 20021

Giá: 60.000 vnđ

TUA VÍT CÁN TRONG PH1x100mm + TOLSEN 20022

Mã hàng: 20022

Giá: 60.000 vnđ

TUA VÍT CÁN MỀM PH2x150mm (+) TOLSEN 20008

Mã hàng: 20008

Giá: 70.000 vnđ

TUA VÍT CÁN MỀM PH3x150mm (+) TOLSEN 20009

Mã hàng: 20009

Giá: 80.000 vnđ

TUA VÍT CÁN MỀM PH0x75mm (+) TOLSEN 20006

Mã hàng: 20006

Giá: 60.000 vnđ

Tuốc nơ vít 4 cạnh