Ống, dây hơi, phụ kiện các loại
Ống, dây hơi, phụ kiện các loại

Van bi

VAN BI INOX 304 2-1/2 INCH DN65 (76MM)

Mã hàng: DN65

Giá: 990.000 vnđ

VAN BI ĐỒNG ITALY PHI 42 1 1/4 INCH PN40

Mã hàng: VAN ITL 42

Giá: 220.000 vnđ

VAN BI 1/4 INCH TAIWAN

Mã hàng: VAN TAIWAN

Giá: 55.000 vnđ

VAN BI Ý GIACOMINI 1 1/4 INCH 42MM

Mã hàng: GCM-42

Giá: 420.000 vnđ

VAN BI GIACOMINI Ý 3/4 INCH - 27MM

Mã hàng: GCM - 27

Giá: 220.000 vnđ

VAN BI GIACOMINI Ý 1 INCH 34MM

Mã hàng: CGM 34

Giá: 310.000 vnđ

VAN BI ĐỒNG ITALY PHI 21

Mã hàng: VAN ITALY - 21

Giá: 60.000 vnđ

VAN BI NOX 304 PHI 27

Mã hàng: VAN 304-17

Giá: 140.000 vnđ

VAN BI ĐỒNG ITALY PHI 17

Mã hàng: VAN ITALY-17

Giá: 65.000 vnđ

VAN BI ĐỒNG ITALY PHI 13

Mã hàng: VAN ITALY-13

Giá: 64.000 vnđ

VAN BI INOX 304 PHI 13

Mã hàng: VAN 304-13

Giá: 99.000 vnđ

VAN INOX 201 PHI 76

Mã hàng: van201-76

Giá: 840.000 vnđ

Van bi