Ống, dây hơi, phụ kiện các loại
Ống, dây hơi, phụ kiện các loại

Van bi

VAN BI INOX 316 3 INCH

Mã hàng: VB3163

Giá: 950.000 vnđ

VAN BI HÀN 3 THÂN INOX 316 2 INCH

Mã hàng: 3T20

Giá: 1.700.000 vnđ

VAN BI HÀN 3 THÂN INOX 316 1 1/4 INCH

Mã hàng: 3T114

Giá: 890.000 vnđ

VAN BI HÀN 3 THÂN INOX 316 3/4 INCH

Mã hàng: 3T34

Giá: 370.000 vnđ

VAN BI HÀN 3 THÂN INOX 316 1 INCH

Mã hàng: 3T10

Giá: 510.000 vnđ

VAN BI HÀN 3 THÂN INOX 316 1/2 INCH

Mã hàng: 3T12

Giá: 250.000 vnđ

VAN BI INOX 304 2-1/2 INCH DN65 (76MM)

Mã hàng: DN65

Giá: 990.000 vnđ

VAN BI ĐỒNG ITALY PHI 42 1 1/4 INCH PN40

Mã hàng: VAN ITL 42

Giá: 220.000 vnđ

VAN BI 1/4 INCH TAIWAN

Mã hàng: VAN TAIWAN

Giá: 55.000 vnđ

VAN BI Ý GIACOMINI 1 1/4 INCH 42MM

Mã hàng: GCM-42

Giá: 420.000 vnđ

VAN BI GIACOMINI Ý 3/4 INCH - 27MM

Mã hàng: GCM - 27

Giá: 220.000 vnđ

VAN BI GIACOMINI Ý 1 INCH 34MM

Mã hàng: CGM 34

Giá: 310.000 vnđ

Van bi