Ống, dây hơi, phụ kiện các loại
Ống, dây hơi, phụ kiện các loại

Van bướm

VAN BƯỚM KHÍ NÉN 2 CHIỀU HÀN QUỐC SW DN65

Mã hàng: KN SW DN65

Giá: 2.000.000 vnđ

VAN BƯỚM KHÍ NÉN 2 CHIỀU HÀN QUỐC SW DN80

Mã hàng: KN SW DN80

Giá: 2.250.000 vnđ

VAN BƯỚM KHÍ NÉN 2 CHIỀU HÀN QUỐC SW DN100

Mã hàng: KN SW DN100

Giá: 2.500.000 vnđ

VAN BƯỚM KHÍ NÉN 2 CHIỀU HÀN QUỐC SW DN125

Mã hàng: KN SW DN125

Giá: 2.900.000 vnđ

VAN BƯỚM KHÍ NÉN 2 CHIỀU HÀN QUỐC SW DN150

Mã hàng: KN SW DN150

Giá: 3.000.000 vnđ

VAN BƯỚM KHÍ NÉN 2 CHIỀU HÀN QUỐC SW DN200

Mã hàng: KN SW DN200

Giá: 6.500.000 vnđ

VAN BƯỚM KHÍ NÉN 2 CHIỀU HÀN QUỐC SW DN350

Mã hàng: KN SW DN350

Giá: 19.000.000 vnđ

VAN BƯỚM TAY QUAY DN300 SW HÀN QUỐC

Mã hàng: SW DN300

Giá: 6.700.000 vnđ

Van bướm