Vật tư điện lạnh
Vật tư điện lạnh

Vật tư điện lạnh khác

BỘ LOE ỐNG ĐỒNG GITTA GT-203

Mã hàng: GT-203

Giá: 950.000 vnđ

BỘ LOE ỐNG ĐỒNG GITTA GT-195

Mã hàng: GT-195

Giá: 750.000 vnđ

BỘ LÃ ỐNG ĐỒNG GITTA GT-1226

Mã hàng: GT-1226

Giá: 890.000 vnđ

BỘ LOE ỐNG ĐỒNG GITTA GT-203

Mã hàng: GT-203

Giá: 1.100.000 vnđ

CÂN ĐIỆN TỬ VALUE VES-100B

Mã hàng: VES-100B

Giá: 3.900.000 vnđ

THANG NÂNG DI ĐỘNG Tasco MCN-PL430

Mã hàng: MCN-PL430

Giá: 46.900.000 vnđ

CHÂN KHÔNG KẾ TASCO T-VAC MINI

Mã hàng: T-VAC MINI

Giá: 5.480.000 vnđ

NHIỆT KẾ TASCO TBA50

Mã hàng: TBA50

Giá: 2.860.000 vnđ

MÁY VỆ SINH MÁY LẠNH TASCO ECO-CLEAN

Mã hàng: ECO-CLEAN

Giá: 4.580.000 vnđ

BỘ DỤNG CỤ NONG ỐNG ĐỒNG TASCO TB530 PLUS

Mã hàng: TB530 PLUS

Giá: 2.430.000 vnđ

BỘ LOE ỐNG ĐỒNG TASCO TB550PLUS

Mã hàng: TB550PLUS

Giá: 2.470.000 vnđ

BỘ LOE ỐNG ĐỒNG TASCO TB-570E

Mã hàng: TB-570E

Giá: 3.650.000 vnđ

Vật tư điện lạnh khác