Vật tư điện lạnh
Vật tư điện lạnh

Vật tư điện lạnh khác

CÂN ĐIỆN TỬ VALUE VES-100B

Mã hàng: VES-100B

Giá: 3.700.000 vnđ

THANG NÂNG DI ĐỘNG Tasco MCN-PL430

Mã hàng: MCN-PL430

Giá: 45.900.000 vnđ

CHÂN KHÔNG KẾ TASCO T-VAC MINI

Mã hàng: T-VAC MINI

Giá: 5.380.000 vnđ

NHIỆT KẾ TASCO TBA50

Mã hàng: TBA50

Giá: 2.780.000 vnđ

MÁY VỆ SINH MÁY LẠNH TASCO ECO-CLEAN

Mã hàng: ECO-CLEAN

Giá: 4.480.000 vnđ

BỘ DỤNG CỤ NONG ỐNG ĐỒNG TASCO TB530 PLUS

Mã hàng: TB530 PLUS

Giá: 2.370.000 vnđ

BỘ LOE ỐNG ĐỒNG TASCO TB550PLUS

Mã hàng: TB550PLUS

Giá: 2.430.000 vnđ

BỘ LOE ỐNG ĐỒNG TASCO TB-570E

Mã hàng: TB-570E

Giá: 3.550.000 vnđ

GIÀN NÓNG GIẢI NHIỆT GITTA D-102

Mã hàng: D-102

Giá: 3.580.000 vnđ

BỘ LÃ ỐNG ĐỒNG LI TÂM GITTA GT-810A

Mã hàng: GT-810A

Giá: 2.100.000 vnđ

BỘ LÃ ỐNG ĐỒNG GITTA GT-829

Mã hàng: GT-829

Giá: 1.430.000 vnđ

BỘ LÃ ỐNG ĐỒNG GITTA GT-806A

Mã hàng: GT-806A

Giá: 1.850.000 vnđ

Vật tư điện lạnh khác