Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Vít bộ, vít mở điện thoại

BỘ VÍT Đ.THOẠI HỘP VÀNG 6C TOP TD-6188

Mã hàng: TD-6188

Giá: 200.000 vnđ

BỘ VÍT Đ.THOẠI - IPHONE 30 MŨI ( TPD-30208 )

Mã hàng: TPD-30208

Giá: 250.000 vnđ

BỘ VÍT CÁCH ĐiỆN 13 CÂY TOLSEN 38016

Mã hàng: 38016

Giá: 550.000 vnđ

BỘ VÍT TỰ ĐỘNG 14 MŨI TOLSEN 20040

Mã hàng: 20040

Giá: 180.000 vnđ

BỘ VÍT TÍP 42 MÓN TOLSEN 20041

Mã hàng: 20041

Giá: 360.000 vnđ

BỘ TUA VÍT 8 IN 1 TOLSEN 20039

Mã hàng: 20039

Giá: 210.000 vnđ

BỘ VÍT TÍP 41 MÓN TOLSEN 20036

Mã hàng: 20036

Giá: 340.000 vnđ

VÍT BỘ 26 CÂY TOLSEN 20034

Mã hàng: 20034

Giá: 190.000 vnđ

BỘ VÍT TÍP 38 CÂY TOLSEN 20035

Mã hàng: 20035

Giá: 290.000 vnđ

BỘ VÍT TỰ ĐỘNG 7 TRONG 1 TOLSEN 20033

Mã hàng: 20033

Giá: 140.000 vnđ

BỘ VÍT SỬA ĐỒNG HỒ 6 CÂY TOLSEN 20031

Mã hàng: 20031

Giá: 80.000 vnđ

BỘ VÍT CÁN TRONG 6 CÂY TOLSEN 20029

Mã hàng: 20029

Giá: 160.000 vnđ

Vít bộ, vít mở điện thoại