Thiết bị ngành nước
Thiết bị ngành nước

Vòi phun nghệ thuật

ĐẦU PHUN NƯỚC HÌNH CẦU TLT033-49

Mã hàng: TLT033-49

Giá: 5.000.000 vnđ

ĐẦU PHUN HOA 1 TẦNG CÓ VAN KHÓA TLT083-1

Mã hàng: TLT083-1

Giá: 800.000 vnđ

ĐẦU PHUN NGHỆ THUẬT 5 TRỪ 34MM

Mã hàng: TLT073-34

Giá: 350.000 vnđ

PHUN MIỆNG LOA NGHỆ THUẬT TLT037-49

Mã hàng: TLT037-49

Giá: 400.000 vnđ

ĐẦU PHUN HOA 4 TẦNG TLT025-34

Mã hàng: TLT025-34

Giá: 600.000 vnđ

VÒI PHUN NGHỆ THUẬT 8 TIA TLT039-0834 SỐ 34

Mã hàng: TLT039-0834

Giá: 770.000 vnđ

ĐẦU PHUN NƯỚC NGHỆ THUẬT RẼ QUẠT TLT030

Mã hàng: TLT030

Giá: 900.000 vnđ

VÒI PHUN NGHỆ THUẬT RẼ QUẠT 2 HÀNG TLT031-34

Mã hàng: TLT031-34

Giá: 800.000 vnđ

ĐÈN 4 MÀU ĐẶT DƯỚI NƯỚC VỎ NHỰA

Mã hàng: DEN TLT

Giá: 380.000 vnđ

Vòi phun nghệ thuật