Ống, dây hơi, phụ kiện các loại
Ống, dây hơi, phụ kiện các loại

Vòng bi, bạc đạn

VÒNG BI SKF 606-2RSH

Mã hàng: 606-2RSH

Giá: 27.000 vnđ

BẠC ĐẠN SFK 608-2RSH

Mã hàng: 608-2RSH

Giá: 45.000 vnđ

VÒNG BI SKF 607 2RSH

Mã hàng: 607-2RSH

Giá: 30.000 vnđ

BẠC ĐẠN NACHI 6000 CM

Mã hàng: 6000 SM

Giá: 33.000 vnđ

BẠC ĐẠN KOYO 6219 CHÍNH HÃNG

Mã hàng: KOYO 6219

Giá: 550.000 vnđ

VÒNG BI KOYO 6016 NHẬT BẢN

Mã hàng: KOYO 6016

Giá: 280.000 vnđ

BẠC ĐẠN KOYO 6017 CHÍNH HÃNG

Mã hàng: KOYO 6017

Giá: 360.000 vnđ

VÒNG BI KOYO NHẬT BẢN 6018

Mã hàng: KOYO 6018

Giá: 550.000 vnđ

BẠC ĐẠN KOYO 6019

Mã hàng: KOYO 6019

Giá: 620.000 vnđ

Vòng bi, bạc đạn