Dụng cụ đo chính xác
Dụng cụ đo chính xác

Vòng chuẩn, trục chuẩn

BỘ VÒNG CHUẨN THÉP 4 MIẾNG NIIGATA RG-7S

Mã hàng: RG-7S

Giá: 24.700.000 vnđ

BỘ VÒNG CHUẨN THÉP 7 MIẾNG NIIGATA RG-5S

Mã hàng: RG-5S

Giá: 27.000.000 vnđ

BỘ VÒNG CHUẨN THÉP 4 MIẾNG NIIGATA RG-6S

Mã hàng: RG-6S

Giá: 17.800.000 vnđ

BỘ VÒNG CHUẨN THÉP 12 MIẾNG NIIGATA RG-3S

Mã hàng: RG-3S

Giá: 26.700.000 vnđ

BỘ VÒNG CHUẨN THÉP 7 MIẾNG NIIGATA RG-4S

Mã hàng: RG-4S

Giá: 20.600.000 vnđ

BỘ VÒNG CHUẨN THÉP 12 MIẾNG NIIGATA RG-1S

Mã hàng: RG-1S

Giá: 18.800.000 vnđ

BỘ VÒNG CHUẨN THÉP 12 MIẾNG NIIGATA RG-2S

Mã hàng: RG-2S

Giá: 19.210.000 vnđ

TRỤC CHUẨN KIỂM TRA LỖ 2 ĐẦU 40MM NIIGATA LP40-H7

Mã hàng: LP40-H7

Giá: 4.270.000 vnđ

TRỤC CHUẨN KIỂM TRA LỖ 2 ĐẦU 39MM NIIGATA LP39-H7

Mã hàng: LP39-H7

Giá: 4.270.000 vnđ

TRỤC CHUẨN KIỂM TRA LỖ 2 ĐẦU 37MM NIIGATA LP37-H7

Mã hàng: LP37-H7

Giá: 3.950.000 vnđ

TRỤC CHUẨN KIỂM TRA LỖ 2 ĐẦU 38MM NIIGATA LP38-H7

Mã hàng: LP38-H7

Giá: 4.270.000 vnđ

TRỤC CHUẨN KIỂM TRA LỖ 2 ĐẦU 36MM NIIGATA LP36-H7

Mã hàng: LP36-H7

Giá: 3.950.000 vnđ

Vòng chuẩn, trục chuẩn