Thiết bị ngành hàn
Thiết bị ngành hàn

Kìm hàn, mỏ hàn, tay cắt

KÌM HÀN SV-500MPA

Mã hàng: SV-500MPA

Giá: 150.000 vnđ

KÌM HÀN SV-300AMP

Mã hàng: sv-300amp

Giá: 120.000 vnđ

BỘ DÂY MỎ HÀN MIG PANASONIC 350A DÀI 5 MÉT

Mã hàng: PANA 350-5M

Giá: 1.030.000 vnđ

TAY CẮT PLASMA THẲNG P80 CON SÓI BLACKWOLF

Mã hàng: P80 CON SOI

Giá: 595.000 vnđ

SÚNG HÀN MIG 15AK NORTH - 3M

Mã hàng: 15AK NORTH

Giá: 750.000 vnđ

SÚNG HÀN MIG 15AK BINZEL 3M

Mã hàng: 15AK BINZEL

Giá: 940.000 vnđ

BỘ DÂY SÚNG HÀN MIG 15AK-5 MÉT CON SÓI

Mã hàng: MIG 15AK-5M

Giá: 950.000 vnđ

SÚNG HÀN MIG 350-5M

Mã hàng: MIG 350-5M

Giá: 860.000 vnđ

SÚNG HÀN MIG 36KD 3M

Mã hàng: 36KD-3M

Giá: 960.000 vnđ

THÂN MỎ CẮT PLASA P80S THẮNG - HÀN QUỐC

Mã hàng: P80S-HQ THANG

Giá: 980.000 vnđ

ĐẦU SÚNG CẮT PLASMA P120 S CONG HÀN QUỐC

Mã hàng: P120S CONG

Giá: 980.000 vnđ

MỎ HÀN MIG PANA 500A-4M

Mã hàng: PANA 500-4M

Giá: 990.000 vnđ

Kìm hàn, mỏ hàn, tay cắt